Thomas Flank

Verksamhetsutvecklare Bolagsverket,
Nordic Smart Government

Digitalisering av finansiella flöden – möt ett nytt ekosystem

Nordic Smart Government är ett samverkansprojekt där flera registermyndigheter i de nordiska länderna samarbetar för att skapa möjligheter för företag att genomföra den digitala transformationen på ett integrerat och effektivt sätt.

Du kommer att få veta mer om dessa möjligheter och hur digitalisering av finansiella flöden förenklar för företag att dra fördelar av digitaliseringens genomslag. Det handlar om en utveckling på samhällsnivå som påverkar oss alla, frågan är hur, och kan vi påverka den?

Om Thomas

Thomas har en bakgrund som kulturvetare med inriktning som historiker, men även breddat med juridik, ekonomi och statsvetenskap. Det har gett honom en unik möjlighet att placera in digitaliseringens genomslagskraft i ett historiskt perspektiv.

Det gäller särskilt den samhällsförändring som sker just nu. Han har arbetat offentligt och privat som specialist, projektledare och chef i olika befattningar men även som Affärschef och VD. Idag arbetar han som verksamhetsutvecklare på Bolagsverket med inriktning mot informationsförsörjning, främst digitalisering av finansiell information.