Mikael Hasselborg från Iterum

Mikael Hasselborg

Senior Advisor & Delägare
Iterum

I gränslandet mellan lön, ekonomi och HR

 

Hur har gränserna mellan lön, ekonomi och HR förändrats över tid? Hur ska vi hantera alla system när både HR och ekonomi går mot allt större och gränsöverskridande lösningar? Kvalificerad kompetens inom löneområdet är en nyckel till framgång när det gäller att effektivt utveckla samverkan mellan lön-, ekonomi- och HR-funktionerna i en modern och effektiv organisation.

Genom praktiska exempel undersöker vi möjligheterna med en integration mellan lön, ekonomi och HR. Vad blir effekten av ökad integration i kombination med ett förändrat arbetssätt?

Om Mikael Hasselborg

 

Mikael Hasselborg är delägare och senior advisor på Iterum. Tog initiativ och startade landets första kvalificerade yrkesutbildning inom löneområdet 2002. Utbildningen var den första löneutbildningen inom yrkeshögskolan med inriktning på löneområdet. Har under många år varit den som ansvarat för Iterums löneutbildningar och affärsområdet lön. Har alltid haft en stor tilltro till att tekniken kan hjälpa oss att effektivisera inlärning och bidra till effektiv kompetensutveckling.