Johan Larsson från Iterum

Johan Larsson

Delägare & Senior Advisor
Iterum

I gränslandet mellan lön, ekonomi och HR

 

Hur har gränserna mellan lön, ekonomi och HR förändrats över tid? Hur ska vi hantera alla system när både HR och ekonomi går mot allt större och gränsöverskridande lösningar? Kvalificerad kompetens inom löneområdet är en nyckel till framgång när det gäller att effektivt utveckla samverkan mellan lön-, ekonomi- och HR-funktionerna i en modern och effektiv organisation.

Genom praktiska exempel undersöker vi möjligheterna med en integration mellan lön, ekonomi och HR. Vad blir effekten av ökad integration i kombination med ett förändrat arbetssätt?

Om Johan Larsson

 

Johan Larsson är sedan 12 år tillbaka delägare i Iterum och arbetar där med att visa på de möjligheter som finns i en ökad integration mellan Lön och Ekonomi. Började sin yrkesbana som revisor på EY i Göteborg 1987. Blev fascinerad av hur få det var som förstod redovisning. Han insåg hur långt verksamheter ofta var ifrån att komma åt det engagemang som en verksamhet kan ha om alla förstår den ekonomiska konsekvensen av alla de beslut man dagligen fattar. Därför har Johan valt att jobba med verksamhetsutveckling och utbildning inom i stort sätt alla möjliga branscher och verksamheter.