Jimmy Andersson, moderator Expo Lön by Draftit

Jimmy Andersson

Förhandlingschef
Pensionsmyndigheten

Om Jimmy

Jimmy Andersson är tillbaka som moderator för Expo Lön 2022! Till vardags är han både gruppchef för verksamhetsnära HR och förhandlingschef vid Pensionsmyndigheten. Jimmy har över tio års praktisk erfarenhet från olika roller med ansvar för lag- och kollektivavtalsfrågor. Han har huvudsakligen arbetat för kommunal sektor, men också med arbetsrättsliga frågor på den fackliga sidan. Likaså är han en uppskattad föreläsare inom lönebildnings- och arbetsrättsområdet.