Iterum

Mikael Hasselborg:
Delägare & Senior Advisor
Johan Larsson från Iterum
Mikael Hasselborg från Iterum

I gränslandet mellan lön, ekonomi och HR

 

Hur har gränserna mellan lön, ekonomi och HR förändrats över tid? Hur ska vi hantera alla system när både HR och ekonomi går mot allt större och gränsöverskridande lösningar? Kvalificerad kompetens inom löneområdet är en nyckel till framgång när det gäller att effektivt utveckla samverkan mellan lön-, ekonomi- och HR-funktionerna i en modern och effektiv organisation.

Genom praktiska exempel undersöker vi möjligheterna med en integration mellan lön, ekonomi och HR. Vad blir effekten av ökad integration i kombination med ett förändrat arbetssätt?

Om Mikael och Johan

Mikael Hasselborg är delägare och senior advisor på Iterum. Tog initiativ och startade landets första kvalificerade yrkesutbildning inom löneområdet 2002. Utbildningen var den första löneutbildningen inom yrkeshögskolan med inriktning på löneområdet. Har under många år varit den som ansvarat för Iterums löneutbildningar och affärsområdet lön. Har alltid haft en stor tilltro till att tekniken kan hjälpa oss att effektivisera inlärning och bidra till effektiv kompetensutveckling.

 

Johan Larsson är sedan 12 år tillbaka delägare i Iterum och arbetar där med att visa på de möjligheter som finns i en ökad integration mellan Lön och Ekonomi. Började sin yrkesbana som revisor på EY i Göteborg 1987. Blev fascinerad av hur få det var som förstod redovisning. Han insåg hur långt verksamheter ofta var ifrån att komma åt det engagemang som en verksamhet kan ha om alla förstår den ekonomiska konsekvensen av alla de beslut man dagligen fattar. Därför har Johan valt att jobba med verksamhetsutveckling och utbildning inom i stort sätt alla möjliga branscher och verksamheter.