[ 22 november, 2019 by expodraftit 0 Comments ]

Ami Hemviken

Om föreläsningen

Övertygande kommunikation – det är inte tanken som räknas
En inspirerande föreläsning med många användbara verktyg. Bli medveten om hur svårt det är att påverka människors beteenden och hur avgörande en medveten och övertygande kommunikation är i dessa sammanhang. Bra idéer och kunskap behöver paketeras på ett tydligt sätt. Här får du många aha-upplevelser, skratt och inspiration men också konkreta tips, råd och verktyg.

Om Ami

Med över 10 års erfarenhet som föreläsare, coach och ledartränare är Ami Hemviken en av Sveriges främsta föreläsare inom kommunikation, retorik och ledarskap. Hon är en underhållande utbildare som lyfter och inspirerar sin publik. Hennes energi smittar av sig till dem hon möter som därmed får ut maximalt av föreläsningen – vilket i sin tur skapar resultat.

[ 28 oktober, 2019 by karoadmin 0 Comments ]

Mikael Hasselborg

I gränslandet mellan lön, ekonomi och HR

 

Hur har gränserna mellan lön, ekonomi och HR förändrats över tid? Hur ska vi hantera alla system när både HR och ekonomi går mot allt större och gränsöverskridande lösningar? Kvalificerad kompetens inom löneområdet är en nyckel till framgång när det gäller att effektivt utveckla samverkan mellan lön-, ekonomi- och HR-funktionerna i en modern och effektiv organisation.

Genom praktiska exempel undersöker vi möjligheterna med en integration mellan lön, ekonomi och HR. Vad blir effekten av ökad integration i kombination med ett förändrat arbetssätt?

Om Mikael Hasselborg

 

Mikael Hasselborg är delägare och senior advisor på Iterum. Tog initiativ och startade landets första kvalificerade yrkesutbildning inom löneområdet 2002. Utbildningen var den första löneutbildningen inom yrkeshögskolan med inriktning på löneområdet. Har under många år varit den som ansvarat för Iterums löneutbildningar och affärsområdet lön. Har alltid haft en stor tilltro till att tekniken kan hjälpa oss att effektivisera inlärning och bidra till effektiv kompetensutveckling.

[ 23 oktober, 2019 by expodraftit 0 Comments ]

Jimmy Andersson

Moderator Jimmy Andersson

 

Moderatorn för Expo Lön 2020 är Jimmy Andersson, till vardags förhandlingschef i Tyresö kommun. Med över tio års praktisk erfarenhet från olika roller har han koll på både lag- och kollektivavtalsfrågor. Han har huvudsakligen arbetat för kommunal sektor, men också med arbetsrättsliga frågor på den fackliga sidan. Likaså är Jimmy en uppskattad föreläsare inom lönebildnings- och arbetsrättsområdet.

[ 23 oktober, 2019 by expodraftit 0 Comments ]

Ann-Katrin Vestberg

Aktuellt inom lön & skatt

 

Ann-Katrin uppdaterar dig med nyheter inom löne- och skatteområdet. Vi blickar tillbaka på året som gått och frågar oss bland annat: Hur har det gått med AGI? Pensionsåldern höjs från och med 2020, vad innebär det för arbetsgivaren?

 

Om Ann-Katrin Vestberg, löneexpert Draftit:

 

Ann-Katrin har arbetat inom det löneadministrativa området sedan 1982. Hon arbetar idag praktiskt med löneadministration och som lärare inom ämnet. Under dessa år har hon, som hon uttrycker själv, haft förmånen att få vara med att utveckla program för Lön och Reseräkningar. Sedan 2013 arbetar hon också tillsammans med oss på Draftit som en av våra experter inom löneområdet.

[ 9 oktober, 2018 by jonk 0 Comments ]

Thomas Flank

Digitalisering av finansiella flöden – möt ett nytt ekosystem

Nordic Smart Government är ett samverkansprojekt där flera registermyndigheter i de nordiska länderna samarbetar för att skapa möjligheter för företag att genomföra den digitala transformationen på ett integrerat och effektivt sätt.

Du kommer att få veta mer om dessa möjligheter och hur digitalisering av finansiella flöden förenklar för företag att dra fördelar av digitaliseringens genomslag. Det handlar om en utveckling på samhällsnivå som påverkar oss alla, frågan är hur, och kan vi påverka den?

Om Thomas

Thomas har en bakgrund som kulturvetare med inriktning som historiker, men även breddat med juridik, ekonomi och statsvetenskap. Det har gett honom en unik möjlighet att placera in digitaliseringens genomslagskraft i ett historiskt perspektiv.

Det gäller särskilt den samhällsförändring som sker just nu. Han har arbetat offentligt och privat som specialist, projektledare och chef i olika befattningar men även som Affärschef och VD. Idag arbetar han som verksamhetsutvecklare på Bolagsverket med inriktning mot informationsförsörjning, främst digitalisering av finansiell information.

[ 9 oktober, 2018 by jonk 0 Comments ]

Johan Larsson

I gränslandet mellan lön, ekonomi och HR

 

Hur har gränserna mellan lön, ekonomi och HR förändrats över tid? Hur ska vi hantera alla system när både HR och ekonomi går mot allt större och gränsöverskridande lösningar? Kvalificerad kompetens inom löneområdet är en nyckel till framgång när det gäller att effektivt utveckla samverkan mellan lön-, ekonomi- och HR-funktionerna i en modern och effektiv organisation.

Genom praktiska exempel undersöker vi möjligheterna med en integration mellan lön, ekonomi och HR. Vad blir effekten av ökad integration i kombination med ett förändrat arbetssätt?

Om Johan Larsson

 

Johan Larsson är sedan 12 år tillbaka delägare i Iterum och arbetar där med att visa på de möjligheter som finns i en ökad integration mellan Lön och Ekonomi. Började sin yrkesbana som revisor på EY i Göteborg 1987. Blev fascinerad av hur få det var som förstod redovisning. Han insåg hur långt verksamheter ofta var ifrån att komma åt det engagemang som en verksamhet kan ha om alla förstår den ekonomiska konsekvensen av alla de beslut man dagligen fattar. Därför har Johan valt att jobba med verksamhetsutveckling och utbildning inom i stort sätt alla möjliga branscher och verksamheter.

[ 9 oktober, 2018 by jonk 0 Comments ]

Zennie Sjölund

Rätt lön på rätt ställe:
Hur säkerställer vi det?

Hur hippt låter egentligen kontrollrutiner, säkra processer och balansen mellan att agera regelrätt och pragmatiskt? Zennie säger att detta ligger synonymt med den föränderliga värld som vi lever i. Har du koll på detta så har du också god förutsättning för att kunna säkerställa ett bra arbetssätt.

När facit kring exempelvis karensavdrag, AGI-rapportering och bruttolöneskulder inte finns, blir det ännu viktigare att skapa trygghet i yrkesrollen. Så att lönen blir (så) rätt från början (som det går). I den här föreläsningen ger Zennie Sjölund från Srf konsulterna dig verktygen för att lyckas.

 

 

Om Zennie Sjölund

Zennie arbetar som branschansvarig på Srf konsulterna. Hon drivs av nyfikenhet, vetgirighet och viljan att påverka för att skapa bra förutsättningar för lönebranschen. Hon har lång erfarenhet inom branschen, sedan slutet av 90-talet har hon arbetat med det mesta inom lön, alltid med ett stort fokus på omvärldsbevakning.