Här hittar du material från dagen

Nedan hittar du presentationerna för dagen. Observera att materialet inte ska spridas vidare utan det är till för dig som deltagit på Expo Lön 2022.

Pass 1: Aktuellt inom lön & skatt – Erika Dahlgren

Här hittar du presentationsmaterialet från Erika Dahlgrens föreläsning. Uppdatering inom löne- och skatteområdet, med summering av året som gått. Vi blickar även framåt mot 2022.

Pass 2: Ständig förändring = Kompetensutveckling! – Anna Stenhede

Här hittar du presentationsmaterialet från Anna Stenhedes föreläsning. Nya förutsättningar ställer krav på vår kompetens. Hur hanterar vi ny kunskap, utvecklar och förvaltar vår kompetens? Utifrån ett historiskt perspektiv hur har förändringar påverkat vår kompetensutveckling och hur kan vi möta detta i framtiden?

Pass 3: Lönebranschen förr och framåt! – Zennie Själund

Här hittar du presentationsmaterialet från Zennie Sjölunds föreläsning. För oss som verkar inom lön har branschens framväxt inneburit nya förutsättningar. Vilken betydelse har historiska förändringar för framtida möjligheter?

Pass 4: LAS utifrån lön – Milla Jonsson

Här hittar du presentationsmaterialet från Milla Jonssons föreläsning. Hur är lagen om anställningsskydd tänkt att förändras? Hur det påverkar en lönespecialist i hens arbete.  Vad är det för förändringar kopplat till Socialförsäkringsbalken och hur förändringarna ser ut kopplat till sjukskrivningar.