Fotografering under Expo Lön

Under evenemanget så kommer en fotograf att ta bilder på besökare och omgivning på uppdrag av Draftit. Att fotografera, lagra och publicera bilder på individer innebär personuppgiftsbehandlingar enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Här följer information om hur fotograferingen hanteras i enlighet med bestämmelserna.

Draftit behandlar personuppgifterna i form av fotografier med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse. Draftits intresse är att informera och skapa intresse kring evenemanget. För att Draftits intresse inte ska stå i konflikt med besökarnas integritet så gör vi vårt yttersta för att informera om hur vi arbetar med bilderna, samt gör det enkelt att undvika fotografering om detta inte önskas.

Fotografering är frivillig

Medverkan på bild är frivillig, och vår fotograf respekterar alla önskemål om att inte bli fotograferad. Det innebär att den som inte vill fotograferad kan meddela fotografen detta när som helst under evenemanget. Om fotografen vill ta mer närgångna bilder, såsom porträttbilder eller mingelbilder, så kommer godkännande efterfrågas.

För bilder på större folksamlingar, där ingen individ är i särskilt fokus, kommer fotografen inte ha möjlighet att efterfråga godkännande. Vi kommer däremot utan dröjsmål att ta bort bilder som publicerats om detta efterfrågas. På så sätt säkerställer vi att din integritet respekteras i avvägningen mot Draftits berättigade intresse att behandla bilderna.

Var publiceras bilderna?

Fotografier från Expo Lön kan användas i all digital och tryckt kommunikation från Draftit. Våra kanaler omfattas av hemsidorna expohr.se, expolon.se och draftit.se. I sociala medier publicerar vi foton på LinkedIn (@Draftit), Facebook (@DraftitAB) och Instagram (@DraftitAB). Bilder används även i marknadsföringssyfte av Draftit och våra evenemang genom e-postutskick mot kunder och andra intressenter.

Hur länge lagrar vi bilderna?

Draftit har rätt att lagra, bearbeta och använda bilderna i upp till 48 månader från fotograferingstillfället.

Kontakta oss för att avpublicera en bild

Om du förekommer på en bild som du vill att vi ska avpublicera tar du en printscreen på bilden och mailar den till marketing@draftit.se. I mejlet skriver du vilket event du har besökt i vilken stad, så tar vi bort den omgående.